Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec zbirk osebnih podatkov je podjetje RADIAN d.o.o. (v nadaljevanju - podjetje), Podsmreka 3d, 1356 Dobrova, matična številka 6186017000. Vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavnega Pravilnika o varstvu osebnih podatkov. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov si lahko preberete v nadaljevanju.

 

1. Katere podatke zbiramo?

Vaše podatke zbiramo, ko oddate povpraševanje na naši spletni strani https://radian.si/. Pri izpolnevanju obrazca na naši spletni strani boste morali vnesti svoje: ime, e-poštni naslov in telefonsko številko. Ob obisku naše spletne strani pa ste lahko anonimni.

 

2. Zakaj bomo uporabili vaše podatke?

Vse informacije, ki jih dobimo od vas, se lahko uporabljajo za naslednje namene:

  • prilagajanje ponudbe vašim željam (vaše informacije nam pomagajo, da se bolje odzovemo na vaše povpraševanje in pripravimo odgovor oziroma ponudbo);
  • izboljšanje naše spletne strani (na podlagi informacij in povratnih informacij, ki jih dobimo od vas, si nenehno prizadevamo izboljšati svojo spletno stran in ponudbo);
  • izboljšanje storitev (vaše informacije nam pomagajo, da se učinkoviteje odzovemo na vaše zahteve in potrebe).

 

3. Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaši podatki se hranijo tako dolgo, dokler jih potrebujemo za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov. Kontaktni podatki se lahko hranijo za namene opredeljene v točki 2. do izpolnitve namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani oz. do preklica vašega privoljenja.

 

4. Katere pravice imate in kako jih lahko uveljavite?

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo.

V skladu s področno zakonodajo vam omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

  • pravica do dostopa do podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja RADIAN d.o.o. dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@radian.si

  • pravica do popravka,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje RADIAN d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@radian.si

  • pravica do izbrisa,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje RADIAN d.o.o. brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima podjetje pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti podjetja do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@radian.si

  • pravica do omejitve obdelave,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejite z zahtevo za omejitev obdelave, posredovano na elektronski poštni naslov info@radian.si

  • pravica do prenosljivosti podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje podjetje, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@radian.si

  • pravica do ugovora,

Uporabnik, na katero se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

  • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov,

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@radian.si.

 

5. Posredovanje informacij tretjim, zunanjim strankam

Vaših osebnih podatkov ne prodajamo, z njimi ne trgujemo in jih ne posredujemo zunanjim poslovnim partnerjem. To ne vključuje zaupanja vrednih zunanjih poslovnih partnerjev, ki nam pomagajo pri vodenju našega poslovanja ali pa so prevzeli kakšno naročilo v zvezi z vašim naročilom. Prav tako lahko razkrijemo podatke, če menimo, da je to v skladu z zakonom, z našim pravilnikom, ali če s tem ščitimo naše pravice ali pravice drugih, lastnino ali varnost.

 

6. Vaše soglasje

Z uporabo naše spletne strani soglašate z našim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.

 

7. Posebno sporočilo za starše

Stran, ki jo trenutno obiskujete, je ena od spletnih strani, namenjenih splošni javnosti. Določene spletne strani bodo občasno varovane s posebnimi določili o varovanju zasebnosti in ne s splošnimi, ki bodo vsebovala posebna določila glede otrok in zasebnosti.

RADIAN d.o.o. ne namerava zbirati osebnih podatkov od oseb, mlajših od 18 let. Po potrebi bo podjetje otroke posebej opozorilo, naj na naši spletni strani ne posredujejo osebnih podatkov, v nasprotnem primeru bomo uporabili vsa razumna sredstva, da za posredovane podatke pridobimo dovoljenje staršev. Spodbujamo vse starše, da otroke poučijo o varni in odgovorni uporabi njihovih osebnih podatkov na vseh spletnih straneh.

 

8. Spremembe našega pravilnika o varstvu osebnih podatkov

Če se odločimo za spremembo naše politike o varstvu osebnih podatkov, bomo te spremembe objavili na tej strani.

 

9. Pišite nam

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi s pravilnikom o varstvu osebnih podatkov nam lahko pišete na spodaj navedene kontakte:

RADIAN, svetovanje d.o.o.
Podsmreka 3d, 1356 Dobrova
ali na e-mail: info@radian.si

 

Ta Pravilnik o varstvu osebnih podatkov je na vpogled dostopen na spletni strani https://radian.si/ in je objavljen dne 03. 02. 2021.